FROM DATA COLLECTION TO ACTION

SURVEYS
PROACTIVE SERVICES
CAMPAIGNS
DATA PROCESSING


digiDATA spol. s r.o.

Na Hrebienku 22
811 02 Bratislava
Office: +421 (2) 20712 885
Mob +421 902 920 954
Mob +421 904 165 000


Monitoring podnikateľského prostredia:

Kvalita podnikateľského prostredia, digitalizácia a dopady korona krízy na podnikateľské prostredie v Slovenskej republike


PRÍSTUP MSP K FINANCOVANIU A MONITORING UPLATŇOVANIA PRINCÍPOV SBAfE